Innovativa LAMI glasfiberdörrar är utvecklade med hjälp av årtionden av erfarenhet i branschen. Erfarenhet har visat, att LAMI dörren är det bästa valet i miljöer, där man ställer stora krav på dörrarnas hållfasthet och livslängd.

LAMI - Omfattande service

LAMI DOORS gruppen erbjuder sina kunder omfattande service, från rådgivning och specifikationer om produkter ända till montering och stöd efter försäljning. Vi utvecklar montering, underhåll, garanti och återvinning kontinuerligt vidare.

Montage

I varje leverans av LAMI glasfiberdörrar ingår montageinstruktioner som underlättar montaget. Det är väsentligt att dörren är korrekt monterad. Vidare assistans kan alltid erhållas genom LAMI representanter.

Underhåll

LAMI glasfiberdörrar erbjuder problemfri drift och tål även svåra miljöer i tiotals år. LAMI glasfiberdörrar är praktiskt taget underhållsfria gällande dörrblad. Livslängden kan förlängas betydligt genom regelmässiga kontrollerings- och underhållsåtgärder. Regelmässiga kontrolleringsåtgärder borde genomgås först och främst gällande dörrbeslag. Skruvfästning och allmän kondition av dörrbeslag borde kontrolleras årligen. I svåra miljöer och hårt bruk rekommenderas kontrollingsåtgärder även oftare.
Underhållsinstruktioner >

Dörrbladen kräver bara tvättning med vanliga rengöringsmedel eller spritbaserade lösningsmedel. Koltetraklorid, starka klorhaltiga lösningsmedel, starka alkaliska rengöringsmedel samt slipande rengöringsmedel, både flytande och pastor borde undvikas. Vid högstryckstvätt se till att vatten inte kan penetrera skruvfästningen och mellan karm- och väggkonstruktionen.

Vi ger gärna vidare information om underhåll av våra produkter.

lami_guarantee_25.jpgGaranti

LAMI DOORS gruppen garanterar kvalitén av levererade godset under normal bruk och garantitiden gäller för 2 år från leveransen. Från och med 1 januari 2012 beträffande vatten- och fuktbeständighet förlänger vi garantitiden för LAMI glasfiberdörrar och karmar exklusive beslag under normal bruk att gälla för 25 år från leveransen. Detaljer är tillgängliga på begäran.

Återvinning   lami_kierratys.jpg

Dörrblad, karmar och metalldelar kan återvinnas. Alla metalldelar av LAMI dörrar kan återvinnas genom en metallåterförsäljare. Ett alternativ till den konventionella återvinningen är återanvändningen av dörrblad i en sekundär tillämpning. Dörrblad och karmar kan returneras till LAMI DOORS gruppen. Vi ska ta hand om den korrekta återvinningen av materialer använt.  
Återvinningsinstruktioner >

LAMI DOORS gruppen har en Miljöpolicy. Vi ger gärna vidare information och råd om återvinningen av produkter.

 
 
 

lami_environment2.jpg