LAMI-ovet – yli 250 000 näyttöä kokemuksesta

 

Vuonna 1966 valmistettu ensimmäinen LAMI-ovi edelleen käytössä


Muovilami Oy jäsenyrityksenä:

 

rclogoeng1.jpg

 

Luotettava Kumppani – Muovilami Oy

ek_logo.jpg

kemianteollisuus_lami_doors.jpg

muoviteollisuus.jpg

etela_pohjanmaan_kauppakamari.jpg


Muovilami Oy

Muovilami Oy on 50-vuotias perheyritys, jonka toimisto ja tehdasrakennukset sijaitsevat Ähtärissä, Etelä-Pohjanmaalla. Yrityksemme palveluksessa on yli 40 alan ammattilaista Suomessa ja ulkomailla. Muovilami Oy:llä on tytäryritykset Ruotsissa ja Englannissa sekä myyntitoimisto Pietarissa.

Historia

Muovilami Oy:n pitkäaikaista toimitusjohtajaa, Esko Ahoa kiinnosti kaikenlainen rakentaminen jo pienenä poikana ja vartuttuaan hän valmistuikin rakennusmestariksi vuonna 1961. Tämän jälkeen Aho toimi muun muassa työnjohtajana, nuorempana ja vastaavana mestarina useilla rakennustyömailla Ähtärissä ja Etelä-Pohjanmaalla.

Esko Aho ja hänen kumppaninsa kuulivat 60-luvulla lujitemuoviteollisuudesta, joka inspiroi Ahon maailmalle keräämään oppia ja tietotaitoa uudelta alalta. Vuonna 1966 he katsoivat hetken otolliseksi perustaa yritys nimeltä Muovilami Oy, joka alkoi valmistaa lasikuituvahvisteisia muoviovia. Aho valittiin yrityksen toimitusjohtajaksi.

Vuonna 1968 Esko Aho lunasti vaimonsa kanssa kaikki Muovilami Oy:n osakkeet ja hän otti täyden vetovastuun perheyrityksestä. Aho luotsasi Muovilami Oy:tä aina vuoteen 2010, jonka jälkeen toteutettiin sukupolvenvaihdos. Yrityksen johtoon siirtyi tuolloin seuraava sukupolvi.

Tänä päivänä Muovilami Oy on 50-vuotias perheyritys, joka on erikoistunut lujitemuoviovien ja niihin liittyvien komponenttien valmistukseen ja markkinointiin. Yritys työllistää yli 40 alan ammattilaista ja tällä hetkellä puolet tuotannosta menee vientiin. Muovilami Oy:llä on vahva tahto pysyä yhtenä johtavista lujitemuoviovien valmistajista Euroopassa.

Laatupolitiikka

Muovilami Oy:n toiminta perustuu yrityksen arvoihin, laatupolitiikkaan ja visioon. Kestävän asiakassuhteen luomiseksi ja ylläpitämiseksi yrityksemme tuottaa ja kehittää tuotteen ja palvelun laatua organisaation kaikilla tasoilla. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia ja joustavia ratkaisuja.

Tuotekehityksellä ja menetelmien jatkuvalla kehittämisellä sekä ammattitaitoisella henkilöstöllä varmistamme kilpailukykymme muuttuvilla markkinoilla. Muovilami Oy:n arvot ovat hyvä asiakastyytyväisyys, kannattavuus, joustavuus, nopeus, positiivisuus ja avoimuus sekä työtyytyväisyys.

Kaikki valmistusprosessissa käyttämämme materiaalit ja tarvikkeet ostetaan ainoastaan tunnetuilta, luotettavilta ja pitkäaikaisilta toimittajilta. Seuraamme tarkasti toimitettujen tavaroiden laatua.

Ympäristöpolitiikka

Muovilami Oy kannattaa kestävien tuotteiden valmistusta. Pitkälle kehitetyt LAMI-ovet kestävät käytössä vuosikymmeniä. Voimmekin ylpeänä kertoa, että ensimmäinen vuonna 1966 valmistettu LAMI-ovi on edelleen käytössä!

rclogoeng1.jpgResponsible Care -ohjelma
Muovilami Oy on mukana kemianteollisuuden kansainvälisessä ja vapaaehtoisessa ympäristö-, terveys- ja turvallisuusohjelmassa Responsible Care. Sen tavoitteena on yhteiskunnallisesti ja luonnontieteellisesti kestävän kehityksen mukainen toiminta. Muovilami Oy ja muut mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet parantamaan ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioiden hoitoa jatkuvasti sekä kehittämään tuotteita ja prosesseja siten, että ne lisäävät yhteiskunnan hyvinvointia. Toiminnan perustana ovat sidosryhmäyhteistyö ja avoimuus.  

Lisätietoa Responsible Care -ohjelmasta voit kysyä meiltä tai lukea sivulta: 
http://www.chemind.fi/fi/tietoa-alasta/rc20/ 

Ympäristöystävällisyyttä

Muovilami Oy:n toimitettavat tuotteet pakataan ympäristöystävällisiin ja kierrätettäviin materiaaleihin. Kaikki pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.

Muovilami Oy on sitoutunut toiminnassaan minimoimaan ympäristöä kuormittavia tekijöitä noudattaen annettuja lakeja ja asetuksia. Huolehdimme uusiokäyttöön kelpuutettavien materiaalien lajittelusta sekä toimittamisesta jatkokäsittelyyn.


Tehtaamme alueella on pakkauskontit kartonkijätteelle, energiajätteelle sekä muovijätteelle. Lajittelemme ja toimitamme kierrätettäväksi myös kaiken tuotannossa syntyvän metallijätteen. Käytetty liuotinjäte tislataan ja käytetään uudelleen tuotannossa. Ovilevy, karmi ja metalliosat voidaan kierrättää.

Muovilami Oy:n toimintaan liittyvät oleellisesti hygienia- ja muut viranomaismääräykset, kuten erilaiset palomääräykset. Näitä ominaisuuksia testaamme monissa eri maissa. 

Annamme mielellämme lisätietoja tuotteen ja pakkauksen kierrätyksestä sekä monista viranomaisten tuotteellemme myötämistä turva- ja päästöluokituksista.

LAMI_rekisteroity_tavaramerkki.jpg

 

 

on Muovilami Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.

 
 
 

lami_ymparisto.jpg